Skip to content

Riskutbildning

Del 1 (Riskettan) och del 2 (Halkbanan)

Riskettan och Halkbanan

Du måste ha gjort riskutbildning 1 och riskutbildning 2 innan du kan göra ditt teoriprov.
Du måste sedan ha ett godkänt teoriprov (giltigt i 4 månader) innan du kan göra ditt körprov.

Riskutbildning 1

Riskettan

Del 1 (Riskettan) och del 2 (Halkbanan)

Riskutbildning 1 (Riskettan)

Kräver ingen körvana då den är teoretisk!

Den omfattar alkohol, droger, trötthet och riskfyllda beteenden i trafiken.
Utbildningen ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger, trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen deltar du i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Nästa lediga kurs

2/7   kl 17-20.15       Platser kvar

17/9 kl 11.15-14.30  Platser kvar

Riskutbildning

Riskutbildning 2

Halkbanan

Del 1 (Riskettan) och del 2 (Halkbanan)

Riskutbildning 2 (Halkbanan)

Kräver god körvana!

Din lärare informerar dig då det är dags för att boka in halkbanan och hjälper dig boka en tid.

På halkbanan blir du tilldelad en bil som du kör själv utan lärare med i bil.
Du och din lärare håller kontakt via radiokommunikation.

Utbildning omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Insikt om risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag.

Du får pröva på att köra i olika situationer och hastigheter för att upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget.

Riskutbildning
halkbanan

Utbildningen ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter. Halkbanan är på en trafikövningsplats, i vårt fall Umeå Trafiksäkerhetscenter Hörnefors.

Då du har en inbokat datum träffas vi 11.10 på busstationen i Umeå (lunch ingår).

Vi är åter ca 16:45 på busstationen i Umeå.